SAL7390, Act: V°386.3-R°387.1 (628 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°386.3-R°387.1  
Act
Date: 1497-04-14

Transcription

2019-01-30 by Karel Embrechts
It(em) want dese xv stuv(er)s erflic afgequijt zijn ende/
de voirs(creven) goede der arme(n) voirs(creven) van dien gelost en(de)/
gefiniert met zeke(re)n pe(n)ni(n)gen die comen zijn uuyt/
handen vanden mo(m)boirs vanden nakinde(re)n henr(ix)/
wijlen van vlaende(re)n die hij acht(er) gelaten heeft/
/ van margriete(n) van ghijsele zijne(n) lesten wive die nu/
getrout heeft den voirs(creven) willem(me) vand(er) dijlen als voir/
huer vie(re)ndeel van alsulken zesse rinsgulden(en) erffelijck/
lichts gelts alse zij te hue(re)n deele uuyt crachte van/
desselfs henrix vad(er)s testame(n)te sculdich zijn geweest/
te dragen Soe es vorweerde dat dese(n) selve(n) lesten/
kinde(re)n dese lossinghe van vijfthien stuv(er)s en(de) leveri(n)ge/
van pe(n)ni(n)gen d(aer)toe gesciet den selve(n) kinde(re)n gercort/
zullen moten wordden ende afslach maken aen tselve/
hue(r) p(ar)t en(de) last vande(n) selve(n) testame(n)te in dien cor(am)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt