SAL7390, Act: V°424.2 (680 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°424.2  
Act
Date: 1497-05-13

Transcription

2019-02-07 by Karel Embrechts
Want willem van eyck ende hubrecht cleymans als man/
ende mo(m)boir lijsbette(n) vande(n) velde zijns wijfs die nae des(er)/
stadt recht voir hue(r) wettige gebreken uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) come(n) ende geleydt zijn tot alle(n) den goeden/
beide have ende erve goessens wijle(n) vand(er) elst zoe wair die/
gelege(n) zijn hen met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n)/
meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede behoirl(ijc) hebbe(n) doen leve(re)n ende den kinde(re)n arnts wijle(n)/
vand(er) elst zone des voirs(creven) wijle(n) goesse(n)s henricke woyts/
scepman dach va(n) rechte te compare(re)n alhier inde banck/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) va(n) loeven(en) oft zij hen d(aer)tege(n) hadden/
wille(n) oppone(re)n doen bescheyde(n) Aldair zij niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n) de(n) voirs(creven) geleydden/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt versuekende soe hebbe(n) de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) heeft gebleken bij resc(ri)pte henr(ix) steve(n)s stadhoud(er)s/
smeyers van werchte(r) tvoirs(creven) exploet behoirl(ijc) geschiet/
te zijne vo(n)nislijck gewijst hebbe(n) datmen de selve/
geleydde vanden voirs(creven) goeden ho go houden soude/
inde macht van hue(re)n voirs(creven) beleyde scepen(en) brieven/
ende leveringen ind(er) alzoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno maii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt