SAL7390, Act: V°464.3-R°465.1 (748 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°464.3-R°465.1  
Act
Date: 1497-06-14

Transcription

2019-04-12 by Karel Embrechts
Item willem van thiene(n) creme(r) heeft bekint dat hij/
ontfange(n) heeft van willem(me) van ravescote ende laureyse/
de kersmake(re) als gezwoiren(en) vanden cremers ambachte en(de)/
ten bij zijne van pete(re)n rogge doent(er)tijt gezwoiren(e) op/
thuys twee silve(re)n scale(n) in recompens(ie) en(de) vestich(eit) van/
xvi r(ins) g(ulden) eens die de voirs(creven) willem de(n) ambachte vande(n)/
cremers geleent heeft tot behoef vand(er) refectie(n) vande(n)/
coere en(de) tab(er)nakele van s(in)[ter claes] ind(er) kercke(n) van s(in)[te] pet(er)s/
alh(ier) welke so(m)me van xvi r(ins) g(ulden) tvoirs(creven) ambacht bynne(n)/
eene(n) jae(r) naistcomen(de) hem wedergeve(n) sal en(de) betale(n) Ende/
sal alsdan de voirs(creven) willem de voirs(creven) twee scale(n) den/
/ ambachte voirs(creven) toebeh(oirende) wegen(de) ts(ame)[n] twee merct oft d(aer)omtri(n)t/
sculdich weder te keren(e) de volle betali(n)g(e) vande(n) voirs(creven)/
xvi r(ins)g(ulden) geschiet zijnde ende inde betalinge vand(er) voirs(creven)/
so(m)men sulle(n) alzoe mede cont(ri)bue(re)n en(de) in die(n) onspae(re)n de/
regeerders vanden voirs(creven) outae(r) als die vande(n) ambachte/
want d(aer)mede de tabernakele voirs(creven) betaelt moet werdd(en) En(de)/
oft tvoirs(creven) ambacht de voirs(creven) twee scalen behoefde/
op e(n)nige processie daig(en) oft and(er)ssins soe sal de voirs(creven)/
willem van thiene(n) den ambachte d(aer) van behulp doen op/
gelufte(n) die hem de gezwoiren(en) doen sulle(n) van die wed(er)/
te bringen(en) soe wa(n)neer de processie gedaen zal wesen/
Ende dit es geschiet bij voirgaen(de) ov(er)drage vande(n) ambachte/
act(um) bijd(en) voirs(creven) gezwoiren(en) cor(am) zande burg(imagistr)[o] junii/
xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt