SAL7391, Act: R°33.2-V°33.1 (57 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°33.2-V°33.1  
Act
Date: 1497-07-15

Transcription

2020-09-18 by Jos Jonckheer
Acht(er)volgende der voirs(creven) submissien hebben de/
voirs(creven) jan van udekem en(de) vranck van hove/
eendrechtichlijc uutgesproken dat de voirs(creven)/
meest(er) gheert den voirs(creven) g(heer)de van hove uut
//
reycken ende bet(alen) sal de so(m)me van acht r(ins)g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuc t(re)s pl(a)c(cas) p(ro) stufe(r)o soe wa(n)neer/
zij malca(n)de(re)n genoech ende voldaen sullen hebben/
acht(er)volgen(de) des voirs(creven) steet ende dat g(heer)t van/
hove d(air)enboven sal moegen gebruycken de/
ettinge vand(en) eeussele(n) soe v(er)re dat ettingen zijn/
oft de hue(r) d(air) af comen(de) opdat die v(er)huert zijn/
tot s(in)[te] m(er)tensmesse naistcomen(de) en(de) niet lange(r)/
Ende dat meest(er) g(heer)t t(er) stont sal moegen aen/
veerden de wy(n)nende land(en) en(de) bossche(n) en(de) zijn/
p(ro)fijt d(air) mede moegen doen navolgen(de) den voirs(creven)/
accorde Ende want int ov(er)comen van all/
des voirs(creven) steet v(er)droncken es een gelach van/
twintich stuv(er)s soe es hue(r) uutsprake dat/
meest(er) gheert ende gheert die dragen ende/
betalen sullen half en(de) half behoud(elijc) dat meest(er)/
gheert gheerts hellicht d(air)aff alsnu v(er)leggen/
sal ende den selve(n) g(heer)de die afcortten aende/
voirs(creven) acht rinsg(ulden) ten tijde vander betali(n)gen/
der selv(er) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt