SAL7391, Act: R°386.5-R°386.1 (693 of 706)
Search Act
previous | next
Act R°386.5-R°386.1  
Act
Date: 1498-06-19

Transcription

2021-11-15 by Jos Jonckheer
Item arndt hanck(art) in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt/
gehaven en(de) ontfangen [te] hebben(e) van henr(icke) van heymo(m)mez/
de so(m)me van xxviii r(ins)g(ulden) te xx st(uvers) tstuc in mi(n)derniss(en)/
van alsulken xxxvi r(ins)g(ulden) alse de selve henr(ick) van hey/
mo(m)mez x dage in septembri a(n)no xcv bekindt ontf(angen)/
te hebben(e) uuyt handen he(re)n henr(icke) alexandri tot behoef/
ka(tli)[ne(n)] van tuyne ond(er) thantteken desselfs henr(icx) van/
heymo(m)mez om die d(er) selv(er) ka(tli)[ne(n)] te laten volgen soe/
wa(n)neer zij behoirl(ijc) quitan(cie) gecregen soude hebben
//
van hue(re)n twee kinde(re)n van alsulk(en) lijfrinten als m(ijn)/
hee(re) van camerijck den selve(n) kinde(re)n met scep(enen) br(ieven)/
van loeven(e) sculdich was Geloven(de) de voirs(creven) arndt/
den voirs(creven) henr(icke) vand(en) selve(n) ontfange tege(n) eene(n)ye/
gelijken inne te staen(e) en(de) gerecht warant te zijne p(ro)ut/
cor(am) vos hubr(echts) junii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-23 by Xavier Delacourt