SAL7391, Act: R°47.1 (74 of 707)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1497-07-20

Transcription

2020-10-21 by Jos Jonckheer
Item vranck vander hofstadt jan ty(m)merma(n) beyde/
woenen(de) te libbeke jan vanden hoogenhuys geheete(n)/
geldens henr(ick) ouderogge ende henr(ick) van mechelen/
woenen(de) s(in)[te] pet(er)s rode in p(rese)ntia hebben genomen/
en(de) bekint genomen te hebben(e) ind(ivisim) van henr(icke) wijte(n)/
als procur(eur) m(ijns) hee(re)n ende des godshuys van p(er)cke de/
grote thiende van sinte pet(er)s rode den selve(n) godsh(uyse)/
toebeh(oirende) Te houden en(de) te hebben van s(in)[t] jansmesse/
lestleden een jair lanck om ende voe(r) lxiiii/
mudde(n) rogs ende lvi mudd(en) even(en) cuiusl(ibet) grani/
boni et pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)ti mens(ur)[e]/
lovan(iensis) alsulken greyn als vand(er) selv(er) thienden come(n)/
sal ende s(in)[te] andriesmesse apostels te p(er)cke opden/
spiker ald(air) te leve(re)n t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] It(em) de voirs(creven) thiendeners/
sullen gehouden zijn te paesschen naistc(omende) te betalen(e)/
m(ijn) hee(re) van percke voirs(creven) voe(r) alsulken stroo en(de) hoy/
alsmen gewoenlijc is den voirs(creven) godsh(uyse) te leve(re)n xx/
rinsg(ulden) te xx st(uvers) tstuck tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] It(em) insgelijcx/
sullen zij den p(er)soen van rode bet(alen) van pachte ende/
thienden ende in afslage van dien xvi mudden/
rogx ende xii mudden even(en) ende noch alle rechte(n)/
die de selve p(er)soen gewoenlijck es geweest te hebben(e)/
ende van outs gehadt heeft sond(er) afcortten van des/
voirs(creven) steet tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] It(em) sullen de selve thiendeners/
sculdich zijn cortsel te hebben(e) van hagelslage en(de) orlogen/
gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten doen sullen tot ons(er) liev(er) vr(ouwen) liechtmesse toe ende niet lange(r) behalven dat/
zij de selve scade mijne(n) hee(re) voirs(creven) cu(n)digen sullen/
bynnen drie daigen nae dat die gesciet sal zijn/
Et duo p(ri)mi de una me(dieta)[te] et tres ultimi p(re)d(ictos) fra(n)cone(m)/
et joh(ann)em ty(m)merma(n) de reliqua medietate indemp(nes)/
releva(r)e ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) zedele(re) borch/
julii xx[a]
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt