SAL7391, Act: V°132.4 (234 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°132.4  
Act
Date: 1497-10-25

Transcription

2021-04-18 by Jos Jonckheer
Item wille(m) van leefd(ale) als procur(eur) vrancx loenkens/
heeft dach genome(n) om zijn getuyge(n) die hij/
overlanck heeft doen daigen te doen come(n) depone(re)n/
op in dijsendaige naistcomen(de) en(de) aengenomen dat/
hij die bij consente vanden hee(re) ende der stadt/
tegen den selve(n) dach sal doen daighen/
op een peene inder saken hangende voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) tussche(n) den selve(n) vrancken en(de)/
janne wouters in scampno oct(obris) xxv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt