SAL7391, Act: V°144.1 (253 of 708)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act
Date: 1497-11-07

Transcription

2021-04-09 by Jos Jonckheer
Want denijs cornet als man ende mo(m)boir heylwige(n)/
van halle zijnd(er) huysvr(ouwe) als geleyt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve jans gila geheete(n) chenoit soe wair/
die gelegen sijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreve(n)/
aend(en) meye(r) van opp(re)baix oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n)/
janne ende ande(re) dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banc voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyd(en)/
oft zij hen d(air) tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n Ald(air) zij/
op heden noch niema(n)t van hue(re)n wegen niet geco(m)/
p(ar)eert en zijn den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rapporte jans driedoens des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebbe(n) met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vanden/
voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleydde(n)/
houden soude inde macht van zijne(n) beleide scep(enen)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno nove(m)br(is) vii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-16 by Xavier Delacourt