SAL7391, Act: V°42.4 (66 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°42.4  
Act
Date: 1497-07-19

Transcription

2020-09-14 by Jos Jonckheer
Allen den genen dat jouffr(ouwe) m(ar)griete vuelke(n)s wed(uw)[e]/
raes wijlen van baussele die opten viii[te(n)] dach van/
augusto a(nn)[o] xcii [geleit es] nad(er) stad recht van loeven(e) totten/
goeden have ende erve onder den ande(re)n wout(er)s wijle(n)/
de hane in p(rese)ntia heeft getra(n)sporteert en(de) ov(er)geg(even) en(de) mits/
des(en) tra(n)sporteert en(de) geeft ov(er) ja(n)ne hoelma(n)s sone wijle(n) gheerts/
allet recht en(de) actie vand(en) selven beleide co(n)stitue(re)nde en(de)/
mechtich maken(de) den selve(n) ja(n)ne sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n) tselve/
beleit en(de) allet recht en(de) actie va(n) dien met rechte texeque(re)n/
en(de) te v(er)volgen te bedi(n)gen te wi(n)nen te v(er)liese(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma/
P(ro)mitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) borch bla(n)ck(art) julii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt