SAL7391, Act: V°45.3-R°46.1 (72 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°45.3-R°46.1  
Act
Date: 1497-07-20

Transcription

2020-09-29 by Jos Jonckheer
Want jan van buetsele als procur(eur) vand(er) wed(uw)[en]/
jans wijlen van hondshem gelijdt zijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve pet(er)s daems jans vand(er)/
hellen sone wijlen symoens ende henr(icx) vand(er) helle(n)/
sone wijle(n) gheerts soe wair die gelegen zijn hem/
met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van/
meerhout oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selven henr(ick)
//
vand(er) hellen dach van rechte te comp(ar)e(re)n alhier/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) oft/
hij hem d(air)tegen hadde willen oppone(re)n doen besceyd(en)/
Aldair hij op heden als ten daige van rechte d(air)/
toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en is noch p(ro)cur(eur) van/
zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij rappoirte baudewijns belle(n)s/
des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit behoirl(ijc) gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vanden voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den selve(n)/
geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno julii xx[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt