SAL7391, Act: V°7.3-R°8.1 (13 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°7.3-R°8.1  
Act
Date: 1497-07-01

Transcription

2020-08-25 by Jos Jonckheer
Want jan mo(m)mart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) vo(n)niss(en) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have ende erve gheerts van hove soe wair die
//
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) van vilvorden oft zijne(n) stadthoude(r)/
tov(er)ijssche alle de selve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den selven g(er)de en(de) ande(re) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen) van/
loven(e) doen besceyden oft hij hem d(air)tegen hadde/
willem oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en is/
noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)t wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae/
dat hen behoirlijck gebleken heeft bij rescripte/
cornelijs sols meyers van ov(er)ijssche tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydd(en) niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vanden voirs(creven) goeden houde/
soude inde macht van zijne(n) beleide scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno julii prima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt