SAL7391, Act: V°8.2-V°9.1 (15 of 707)
Search Act
previous | next
Act V°8.2-V°9.1  
Act
Date: 1497-07-01

Transcription

2020-09-02 by Jos Jonckheer
Want tgodshuys van berbelen dale uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) over lanck gepass(eer)t/
heeft ende heffen(de) es twee div(er)se rinten deene/
d(air) aff van zesse croene(n) licht(er) mu(n)ten alsoe als/
a(n)no xiiii[c] xxvi gemeynlijc cours hadden v(er)pandt/
op seke(re) goede ende pande hier ond(er) gescr(even) gelegen/
inde p(ro)chie van hakendevel tot wolm(er)shem wijlen/
toebehoiren(de) he(re)n yweyne van houthem ridde(r)/
en(de) d(air)nae goirde de grote te weten(e) yerst aen/
en(de) op huys ende hoff metten wy(n)nen(de) landen ende/
eene(n) boende(r) beempts d(air)aen gelegen en(de) den toebeh(oirten)/
gelegen bijde kercke van wolmershem inde p(ro)chie/
van hakendevel voirs(creven) ende de strate ald(air) It(em)/
aen ende op vi(½) zillen beempts luttel myn oft/
meer gelegen te wulveshem de gemeyne beempde/
t(er) eenre ende de goede des godshuys van heyleshe(m)
//
t(er) ande(re) It(em) aen ende op viii(½) zillen beempts/
gelegen inde p(ro)chie van hakendevel tusschen/
den beempt geheeten schoutbroeck ende de goede/
he(re)n yweyns voirs(creven) ende naist den goeden des/
he(re)n van chantrain ende des godshuys van meech/
dendale bij oplynthe(r) It(em) aen ende op twee boend(er)en/
lants luttel myn oft meer gelegen ald(air) tegen ov(er)/
de voirs(creven) goede tusschen de strate ald(air) ende de/
goede jans bost ende dande(r) van vier gouden/
rijd(er)s erffel(ijc) vand(er) daet xiiii[c] xlix verpandt op/
seke(re) goede ond(er) ned(er)hespen dormale en(de) d(air) omtrint/
Te weten(e) yerst aen ende op vijff dach(malen) beempts/
gelegen te dormale int broeck geheeten de beempde/
tussche(n) de goede henricx houwagen en(de) de goede/
jans sycx ende de strate ald(air) It(em) aen en(de) op iii(½)/
dach(malen) beempts gelegen te ned(er)hespen tussche(n) de/
goede goirts de grote voirs(creven) en(de) henr(icx) van wersbeke/
It(em) aen ende op iii(½) dach(malen) eeussels gelegen ald(air)/
tusschen de goede des voirs(creven) goirts de grote en(de)/
henr(icx) van wersbeke hem met eene(n) open(en) br(ieve)/
van des(er) stadt gescreven aen alle offici(er)en alle/
de selve goede ende ond(er)pande behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende joese laureys ond(er) ned(er)hespen/
reyne(re)n stas ond(er) dormale ende m(er)ten(e) aelkarts/
te wolm(er)shem dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyden oft zij hen d(air) tegen hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten daige van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niemant/
van hue(re)n wegen ende janne aens als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) godshuys comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts/
v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er)/
maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken/
heeft bij rappoirte gielijs eveloege des(er) stadt
//
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne bijd(en) meye(r)/
vand(er) gheeten ende bijden meye(r) van dormale/
gewesen hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
vanden voirs(creven) godshuyse niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) inden name als voe(r) houden soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) br(ieven) [en(de)] leveri(n)gen en(de)/
en(de) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno julii prima
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt