SAL7392, Act: R°109.1 (231 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act
Date: 1498-10-24

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Nae dien op heden comen zijn voe(r) den raide vand(er)/
stadt wouter thielens tegen de gesworen(en) vanden/
beckers ambachte nutertijt wesen(de) v(er)sueken(de) int/
voirs(creven) ambacht te moegen comen want hij dat buyte(n)/
eene wijle tijts gedaen ende geexerceert hadde D(aer)/
tegen de voirs(creven) gesworen(en) excipie(re)nde seyden en(de) gedroege(n)/
hen totten rechte vanden ambachte en(de) hue(re)r rollen/
ald(aer) geexhibeert datt(er) nyema(n)t int ambacht comen/
en mocht hij en hadde tselve ambacht geleert/
en(de) gedaen alh(ier) ond(er) eenen meest(er) oft in ande(r)/
vrij steden bege(re)nde alsoe in hue(re)n rechte(n) gehoude(n)/
te wordden Es geappointeert en(de) uuytgesproken/
bijden selven raide dat zij bleven bij trecht va(n)d(en)/
ambachte hij in dien tande(re)n tijden verleent behalve(n)/
dat de stadt in des(en) beg(er)de en(de) aen he(n) v(er)socht/
dat zij doende g(rac)ie en(de) sonder p(re)judijs and(er)ssins/
vand(en) rechte voirs(creven) den voirs(creven) woute(re)n int/
ambacht souden laten comen gemerct soe zij v(er)stonden/
dat hij des genoech meest(er) was ten ande(re)n dat/
tvoirs(creven) ambacht dambacht gelt wel behoefde/
ende ten derden om dese stadt te multiplice(re)n in/
neri(n)gen en(de) and(er)ssins Op dwelc de voirs(creven) gesworen(en)/
gelet en(de) hen beraden hebben(de) zij t(er) antwerden hebbe(n)/
gegeven dat zij t(er) liefden en(de) beg(er)ten vand(er) stadt/
op dees tijt en(de) sond(er) p(re)judijs als voe(r) d(aer)inne (con)sen/
teerden ende te vreden wae(re)n van g(rac)ien en(de) niet/
van rechte In (con)s(ili)[o] opidi octobr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator