SAL7392, Act: R°127.2 (262 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°127.2  
Act
Date: 1498-11-17

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Nae dien meest(er) ghijsbrecht hesselfs cyrurgijn gevolght/
heeft om bet(alinge) te hebben(e) bijden raide vand(er) stadt van/
giel(ise) crol als een vanden geco(m)mitteerden totten v(er)coepe vand(en)/
goeden der w(er)di(n)nen henr(ix) vand(en) ruet woenen(de) opde/
biest die hij gecureert hadde ende over de selve gegaen/
over vier maend(en) tijts soe hij seyde v(er)sueken(de) x r(ins)g(ulden)/
voe(r) zijn pijne en(de) arbeyt en(de) zijn cyrugie In dien/
es de selve meest(er) ghijsbrecht bijden selve(n) raide ond(er)wese(n)/
te hebben(e) tot twee r(ins)g(ulden) bij hem gehaven alnoch/
vier rinsg(ulden) d(aer) mede de selve nae seke(r) beg(er)ten in die(n)/
aen hem gedaen bijden selven te vreden is geweest/
act(um) cor(am) blanck(art) rosme(re) burg(imagis)[tr(is)] (et) aliis de (con)s(ili)[o] no(vem)[br(is)] xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator