SAL7392, Act: R°208.2 (398 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1499-01-31

Transcription

2020-07-17 by Karel Embrechts
Item jan pet(er)s die als poirte(r) van des(er) stadt hadde doen/
afscriven alsulken dachbesceijdinge als de meye(r) van/
libbeke op hem gedaen hadde inde banck ald(aer) en(de) den/
selven meye(r) dach besceyden alh(ier) inde banc op heden/
dienen(de) heeft hem te rechte gep(rese)nteert tegen den selve(n)/
meye(r) ald(aer) hij niet gecomp(ar)eert en is noch nyemant/
van zijne(n) wegen in scampno januarii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator