SAL7392, Act: R°274.1 (494 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°274.1  
Act
Date: 1499-03-14

Transcription

2020-08-27 by Karel Embrechts
Want will(el)m(us) cloest(er)ma(n)s als p(ro)cur(eur) katlijne(n) leerse/
wed(uw)[e] jans wijlen meys geleydt zijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve jans wijle(n) vand(en) borre geheeten/
liebrechts henricx reers ende henricx vand(en) borre/
geheeten liebrechts soe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van zichen(en) oft zijne(n) stadthoude(r) te houdert alle/
de selve goede behoir(lijc) heeft doen leve(re)n ende der/
wed(uw)[en] ende kinde(re)n des voirs(creven) jans vand(en) borre/
henr(icke) vand(en) borre janne bollart derfgename(n) he(n)ricx/
wijle(n) reers ende ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
besceyden oft sij hen d(aer) tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten daige van rechte/
d(aer) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
niema(n)t van hue(re)n wegen ende henr(ic) van ravescote/
als p(ro)cur(eur) der voirs(creven) wed(uw)[en] comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van lov(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
bij resc(ri)pte henricx cortema(n)s meyers van houdert/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleidden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen is in scampno m(ar)tii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator