SAL7392, Act: R°310.2-V°310.1 (540 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°310.2-V°310.1  
Act
Date: 1499-04-13

Transcription

2020-09-05 by Karel Embrechts
Item henrick van meerbeke die nae recht van/
sijnsselfs wegen mede gericht is inde voirs(creven) goede/
nu den voirs(creven) gielijse crol toegevueght als voe(r)/
in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt den voirs(creven) giel(ise)/
crol tselve sijn gedeelte vand(en) selven goeden ae(n)gedeilt/
te hebben(e) ende d(aer) op tot desselfs gielis behoeff behoir(lijc)/
vertegen soe hij dat mits desen verthijdt opden co(m)mer/
d(aer) voe(r) uuytgaen(de) ende voirtmeer opde xxii sacken/
cor(ens) erff(elijc) alsulcx pachts als ande(r) wynnen ond(er) sluysen/
hue(re)n meest(er)s van hue(re)n pacht leve(re)n den selven/
henr(icke) jairlijcx d(aer) uuyt te betalen(e) ende te loeven(e) te/
leve(re)n den selven henr(icke) ende zijne(n) nacomelinghen/
Met conditie(n) dat de selve gielis de selve xxii sacken/
cor(ens) sal moegen quiten alst hem gelieft teenen oft/
te meer malen mair niet myn dan eene(n) sack/
erffelijc smaels ende elcken sack met xviii peters/
te xviii stuv(er)s tstuck tres pl(a)c(cas) pro stufe(r)o mo(n)ete avaluate/
/ ac semper cum Geloven(de) oick de voirs(creven) henr(ic) den selven/
gielijse soe wa(n)neer de voirs(creven) xxii sacken corens/
afgequeten sullen zijn dat hij alsdan den selve(n) giel(ijse)/
oick ov(er) goeden sal de leengoede den voirs(creven) hove/
aengaen(de) d(aer) hij inne gericht soude moegen zijn cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator