SAL7392, Act: R°335.3-V°335.1 (584 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°335.3-V°335.1  
Act
Date: 1499-05-03

Transcription

2020-11-02 by Karel Embrechts
Nae dien comen zijn bijden raide vand(er) stadt e(n)nige/
vanden vrienden hennekens de swete(re) zone wile(n)/
henricx de swerte(re) onder sijn jae(re)n wesende bege(re)nde/
bijd(er) selv(er) wet mo(m)boirs ende tutoers den selven/
jongen gegeven te wordde(n) soe sijn h(ier)op bijd(er) wet/
/ gelet zijnde den selve(n) mo(m)boirs gegeve(n) geout ende/
gecreeert te wetene jan van colen en(de) machiel machiels/
ende elc van hen bezundert om tot meeste(n) orboe(r) ende/
profijte vande(n) selve(n) he(n)neke(n) den selve(n) te rege(re)n en(de)/
sijn goede(n) ende rinten op te heffene met machte de/
selve nae recht te v(er)volgene te bedi(n)gene te wi(n)nen/
ende and(er)ssins te sollicite(re)n als dat soude moege(n) behoe(re)n/
ende behoeven in om(n)ibus et sing(ulis) eius causis/
salvo iusto calculo als dat nae recht behoirt/
in mel(iori) forma met machte eene(n) oft meer te moege(n)/
substitue(re)n opdats behoefde cor(am) liefke(n)rode burg(imagis)[tro]/
h(er)meys bouch(out) scab(inis) et aliis de (con)silio maii tercia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator