SAL7392, Act: R°373.3-V°373.1 (646 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°373.3-V°373.1  
Act
Date: 1499-06-07

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
Opde t(er)minatie oft declaratie bijde(n) wethoude(re)n gedaen/
nove(m)br(is) xxviii lestlede(n) opde supplicatie ov(er)gegeve(n) den/
selve(n) raide bij woute(re)n broecma(n)s en(de) reyne(re)n borremans/
dair de rintmeest(er)s vand(er) stadt zwaricheit maecte(n) te/
voldoene dinhoudt vand(er) selv(er) supplicatie(n) hoewel den/
wethoude(re)n voirs(creven) doen p(rese)nt zijnde en(de) aldair geruert/
dat redelijck dochte gem(er)ct dat was van pijn en(de) arbeide/
/ mits dien dat die niet en sprack met openbar(en) uutsprake(n)/
vand(er) stadt dat alzoe uutgesproke(n) te zijne d(air)bij de scamel/
arbeiders vast hue(re)n pijn en(de) arbeit tot noch toe hadde(n) mote(n)/
derven Es bijde(n) wethoude(re)n nabescr(even) wed(er) gecleert/
get(er)mineert ende uutgesproken dat den selve(n) arbeiders/
hue(re)n loon pijn en(de) arbeyt en(de) voirt dinhoudt vand(er)/
selv(er) supplicatie(n) vand(er) stadt gemeyne(n) goede(n) voldaen/
zal wordden ende dat de rintmeest(er)s mette(n) selven/
woute(re)n en(de) reyne(re)n vueghlijck ov(er)come(n) zulle(n) nae/
uuytwijsen der selv(er) supplicatie(n) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
cor(am) a(m)bobus burg(imagis)[t(ris)] pi(n)nock h(er)meys ti(m)ple borch(oven)/
buets(ele) scab(inis) heiden biest consiliariis junii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator