SAL7392, Act: R°388.2 (672 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°388.2  
Act

Transcription

2020-10-27 by Karel Embrechts
Item wout(er) van couckelb(er)ghe zone wijlen jans molde(r) te/
hev(er)le in p(rese)ntia heeft ov(er)genomen van gheerde zeels oick/
molde(r) van sint jansmisse naistcomen(de) tot sintjansmisse/
ov(er) een jair d(aer)nae de moelen van hev(er)le in ald(er)vuege/
ende manie(r) zij doen tsamen den t(er)mijn van drie jae(re)n/
tegen den rintm(eeste)r van hev(er)le in pechtingen genomen/
hebben ende vorts gelooft den selven g(er)de vand(en) selven/
sintjansmisse naistcomende den t(er)mijn uuyt te weten(e)/
van eenen jae(r) vand(er) selv(er) pechting(en) allessins tontlaste(n)/
Behalven dat deselve gheert alleenlijck gehouden sal/
zijn den selven rintm(eeste)r ten ynde vand(en) selven jae(r) te/
v(er)nuegen vand(en) derdendeel vand(en) slijte vand(en) steene/
ende de(n) last van alle ande(r) gaende houtwercke/
ende anderss(ins) van alle ande(r) slijtinge sal deselve wout(er)/
den last geheelijck sculdich sijn te dragen met oick/
dande(r) ii derdendeele(n) vand(en) slijtinghe ende toebeh(oerten)/
vand(en) steene(n) en(de) dair voe(r) sal den selven woute(re)n/
alleen volgen de iii p(er)d(en) die tusschen hen beyden/
staen Ende voe(r) tvoldoen en(de) ontlasting(e) des/
voirs(creven) g(er)ts in desen es borge bleven ende heeft/
verantwert als principael sculde(r) arnt seins sone/
wijlen robberts woenen(de) te loven(e) inde verduldich(eit)/
streetken et p(ri)mus cor(am) borch(oven) bouchout/
junii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator