SAL7392, Act: V°107.3-R°108.1 (228 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°107.3-R°108.1  
Act
Date: 1498-10-24

Transcription

2020-11-10 by Karel Embrechts
Item adam symoens sone wijlen wout(er)s woenen(de) te/
halle heeft geloeft te betalen(e) willem(me) van baussele/
/ ende bernarde de vadde(re) aut de so(m)me van lx r(ins)g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuck ende zesse stuv(er)s mu(n)ten nu t(er)tijt/
cours ende loep hebben(de) tot hue(re)r maniss(en) t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
en(de) sonder e(n)nich behulp t(er) (contra)rie(n) van des(er) te moegen/
impetre(re)n het zij in geestel(ijke) oft werlijke hove(n) d(aer)/
mede hij de voirs(creven) p(er)soene(n) e(n)nich hinder letsel/
oft r(e)tardeme(n)t in e(n)nig(er) manie(re)n soude moegen/
doen cor(am) borch(oven) rosme(re) oct(obris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator