SAL7392, Act: V°218.3-R°219.1 (417 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°218.3-R°219.1  
Act
Date: 1499-02-08

Transcription

2020-08-20 by Karel Embrechts
Item h(er) lambrecht van nyvele prieste(r) renu(n)c(ians)/
willem van nyvele zijn brued(er) en(de) wout(er) snijders/
alle woenen(de) te ned(er)lynthe(r) hebben geloeft ind(ivisim)/
willem(me) van bauss(ele) natuelijc en(de) b(er)narde de vadde(re) soe/
voe(r) hen selve(n) en(de) oic tot behoef vand(en) godshuyse van/
lynthe(r) als voe(r) de twee deele(n) vand(er) thienden van/
ned(er)lynthe(r) die zij houden(de) zijn met hue(re)n toebehoirten/
van s(in)[t] jans(mis)s[e] lestleden eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n/
lanck due(re)nde elcx jairs te weten(e) dierste jaer/
vand(en) selven t(er)mijne om en(de) voe(r) de so(m)me van ii[c]/
r(ins)g(ulden) tweetste jair om twee hond(er)t xxx r(ins)g(ulden)/
ende dande(r) vier jae(re)n [elcx] jairs om en(de) voe(r) ii[c]xl/
/ rinsg(ulden) al te xx stuv(er)s tstuc iii pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er)/
alsulcx gelts ende talsulken prijse alse ten tijde van/
elker betalingen cours ende loop hebben sal jairl(ijx)/
te drie t(er)mijne(n) te weten(e) tderde(n)deel d(aer)af te/
liechtmesse dander derdendeel s(in)[t] jans(mis)s[e] en(de) tderde/
derde(n)deel te bamisse d(aer) naist volgen(de) te betalen(e)/
en(de) te leve(re)n den voirs(creven) willem(me) en(de) b(er)narde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
Te weten(e) dierste vier hondert tot hue(re)n p(ro)fijte alleen(e)/
ende tsurplus tot behoef vand(en) voirs(creven) godshuyse/
bij alsoe dat den selve(n) thiendene(re)n h(ier)op afgecort/
sal wesen ii[c] lv r(ins)g(ulden) die de selve thiendene(re)n/
d(aer)op den p(ro)cur(eur) en(de) hoefmeest(er) desselfs godsh(uys) betaelt/
hebben cor(am) h(er)meys buets(ele) febr(uarii) viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator