SAL7392, Act: V°238.2 (443 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°238.2  
Act
Date: 1499-02-21

Transcription

2020-08-21 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) giel(is) ende zijn huysvr(ouw) hebben voirts/
geloeft ind(ivisim) der voirs(creven) m(ar)grieten en(de) pete(re)n pet(er)s van/
nu voirtane tot eeuwigen daigen alessins tontlasten van/
alsulke(n) twee rinsg(ulden) erff(elijc) alse tande(re)n tijden bijd(en) voirs(creven)/
wijlen he(n)r(icke) pet(er)s als pri(n)cipael sculde(r) en(de) den voirs(creven) giel(ise)/
en(de) pete(re)n pet(er)s als borgen bekint zijn geweest (christ)ine(n)/
[vacat] vroeyvr(ouwe) ende jairlijcsche rinte van nu/
lestwerf gevallen en(de) d(aer) af van nu voirtane namaels/
vallen(de) wel en(de) loffelijc te bet(alen) ende der voirg(enoemde) m(ar)gr(ieten)/
en(de) pete(re)n ende hue(re)n erven ende nacomelingen beyde/
van pri(n)cipale v(er)onderpanding(en) en(de) van alle voirde(re)n/
laste coste ende co(m)me(r) die d(aer)op in toecomen(de) tijd(en) e(n)nichs(ins)/
gedaen souden moegen wordd(en) tontlasten prout It(em) hebben/
voirts geloeft oick nae de doot der selver m(ar)gr(ieten) inne/
te bringen(e) twee rinsg(ulden) erff(elijc) die zij hebben opde goede/
inde voirs(creven) guedinge begrepen met oick de so(m)me van/
xx rinsgulden(en) eens eer zij oick e(n)nighe deylinghe/
d(aer)inne sulle(n) moegen hebben cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator