SAL7392, Act: V°246.2 (455 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°246.2  
Act
Date: 1499-03-01

Transcription

2020-09-06 by Karel Embrechts
Item vranck de putte(re) es met ond(er)wijse vand(er) stadt/
en(de) dat approbe(re)nde heeft geloeft matheeuse hoemesse/
xxviii r(ins)g(ulden) te xx st(uvers) tstuck de thiene d(aer) aff te paessche(n)/
naistcomen(de) de ix te sinxen(en) d(aer) nae en(de) de leste negen/
s(in)[t] jans(mis)s[e] d(aer) nae volgen(de) te bet(alen) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met/
cond(itien) oft hij e(n)nigen t(er)mijn liet ov(er)gaen sonder betalen/
dat dan al gevalle(n) sal zijn oft matheeus sal moege(n)/
ae(n)nemen gelievet hem den rou van vier rinsgulden(en)/
die he(m) bij vrancken gep(rese)nteert wordt dwelc math(eeus)/
afsloech en(de) niet doen en woude in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us)/
lyefkenrode burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)tii p(rim)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator