SAL7392, Act: V°257.2 (468 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°257.2  
Act
Date: 1499-03-05

Transcription

2020-09-06 by Karel Embrechts
Want claes vand(er) [borch] als procur(eur) sijnd(er) moed(er) wed(uw)[e] claes/
wijlen vand(er) borch geleydt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
jans wijle(n) vand(er) sluysen soe wair die gelegen sijn/
hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r) van/
melain oft zijne(n) stadthoude(r) alle selve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n ende janne vand(en) lare als oir en(de)/
erfgename vand(en) voirs(creven) wijlen janne ende jasp(er) del/
sart dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij/
hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden/
als ten daige van rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleidden go comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte/
pet(er)s piret meyers van melain tvoirs(creven) exploit behoirlijc/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
m(ar)tii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator