SAL7392, Act: V°279.3-R°280.1 (505 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°279.3-R°280.1  
Act
Date: 1499-03-18

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Item wouter de pape wynne arnoldi van vroe(n)hoven/
van zijne(n) hove topvelpe in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt den selven arnoldo op afcorttinge van dertich/
mudde(n) core(n)s die hij hem eensdeels geleent heeft en(de)/
eensdeels t(er) cause(n) vanden hove voirs(creven) sculdich is/
vercocht te hebben(e) de vier p(er)d(en) en(de) drie coeyen zesse/
calve(re)n de twee d(aer) af van twee en(de) dande(r) van/
eene(n) jae(r) en(de) zijn deel van zijne(n) scape(n) die hij nu/
heeft ende dat om ende voe(r) de so(m)me van xxxv/
rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuc d(aer)op de selve beesten/
geestimeert zijn welke beesten voirs(creven) de voirs(creven) ar(nol)[d(us)]/
/ bekint heeft den selve(n) zijne(n) wynne geleent te/
hebben(e) soe lange als den t(er)mijn vand(en) voirs(creven) hove/
due(re)n sal oft soe lange als arnoldo gelieven sal/
Behalven nochtan dat de wi(n)ne die soe langhe/
hij die houden sal sculdich sal zijn wel ende/
loffelijcken tonderhouden(e) en(de) arnoldo die als hij die/
sal willen hebben alsoe goet te leve(re)n als die/
nu zijn t(er) taxatien van goeden ma(n)nen die die/
visite(re)n sulle(n) cor(am) tymple bouchout m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator