SAL7392, Act: V°290.2-R°291.1 (516 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°290.2-R°291.1  
Act
Date: 1499-03-30

Transcription

2020-09-01 by Karel Embrechts
Nae dien comen zijn bijden raide vand(er) stadt/
jouffr(ouwe) joha(n)ne abs(oloens) wed(uw)[e] lod(ewijx) wijle(n) van marneff/
met e(n)nigen hue(re)n magen en(de) vrinden te kynnen/
geven(de) hoe dat hue(r) kinde(re) die zij vand(en) voirs(creven)/
lod(ewijcke) behouden hadde ombesorght wae(re)n van mo(m)boirs/
die der selv(er) kinde(re)n saken met huer souden moegen/
handelen vervolgen ende doen inder maten dat/
behoirde en(de) sculdich is te geschied(en) van ombejairde/
kinde(re)n bege(re)nde alsoe en(de) aensueken(de) aende wethoud(er)s/
dat zij om tott(en) selve(n) ombejairden kinde(re)n affaire(n)/
te v(er)staene ordine(re)n cree(re)n en(de) co(m)mitte(re)n wouden/
als mo(m)boirs ende tuteurs der selv(er) de maghe(n)/
ende vrinden naebescr(even) Te weten(e) van svaders zijd(en)/
janne del malaise hee(re) van dongelb(er)t ja(n)ne van/
hosdain en(de) melchior le vos rintmeest(er) van nyvelle/
ende van hue(re)r zijden he(re)n mach(iele) abs(oloens) ridde(r)/
hue(re)n vader ende anthonis abs(oloens) hue(re)n brueder/
en(de) totten selven oic mede toevuege(n) wouden he(re)n/
ende meeste(re)n coenrarde de sarto raid m(ijns) genad(ichs)/
he(re)n D(aer) op den selven raidt gelet hebben(de) bevi(n)de(n)/
de voirs(creven) beg(er)ten redelijck en(de) van node wesen(de)/
/ hebben(de) t(er) beg(er)ten der selv(er) weduwe(n) de voirs(creven) p(er)sone(n)/
gecreeert geco(m)mitteert en(de) gestelt als mo(m)boirs geven(de)/
den selve(n) volcomen macht en(de) aucto(r)iteyt altijt ten/
mi(n)sten den tween van hen vand(er) eend(er) zijden ende/
vand(er) and(er) zijden met avijse der voirs(creven) weduwe(n)/
der voirs(creven) ombejaird(en) kinde(re)n saken te p(ro)curue(re)n tex/
pedie(re)n met rechte te vervolgen oft and(er)ssins in/
meliori forma als mo(m)boe(re)n toebehoirt ten meesten/
orbe(r) en(de) p(ro)fijte der selv(er) kinde(re)n behalven computu(m)/
et r(e)liqua ende oic macht van voirts te moegen/
constitue(re)n en(de) cree(re)n altijt de twee van hen in/
absen(cien) vand(en) ande(re)n eenen oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s/
om de selve saken ende affaire(n) voirts te beleyden/
het zij met rechte oft and(er)ssins oic in mel(iori) forma/
cu(m) claculo uts(upra) Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) liefkenrode/
burg(imagistr)[o] pynnoc buets(ele) bouch(out) scab(inis) blanck(art) (con)s(ili)[o] et/
plu(r)ib(us) aliis m(ar)tii xxx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator