SAL7392, Act: V°327.2 (576 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°327.2  
Act
Date: 1499-04-27

Transcription

2020-09-26 by Karel Embrechts
Want de weduwe gheerts wijle(n) vande(n) boeg(ar)de geleidt/
zijnde in zijne(n) leven(en) nae des(er) stadt recht uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van lov(en) tot alle(n) den goede(n) beide have en(de)/
erve laureys vande(n) broecke ende wile(n) jans zijns/
vaders soe wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescr(even) aende meyers van boensbeke oft/
hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende den erfgename(n) der voirs(creven) p(er)soene(n)/
te weten(e) willem(me) van kermpt dach van rechte/
te compare(re)n inde banck voe(r) meie(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) oft zij hen d(air)tegen hadde(n) willen oppone(re)n/
doen bescheyde(n) Aldair zij niet gecompareert en/
zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen ende de/
voirs(creven) geleydde compare(re)nde trecht voirt versocht/
heeft soe hebbe(n) de scepen(en) van loeven(e) ter/
manisse(n) smeyers nae dat hen behoirlic heeft gebleke(n)/
bij rapporte baudewijns bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit behoirlic geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst/
wair de wederp(ar)tie vand(er) voirs(creven) weduwe(n) niet en/
compareert voe(r) den opstaene smeyers ende d(er) scepen(en)/
datme(n) de selve weduwe vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
sal inde macht vande(n) voirs(creven) beleide scepen(en) brieve(n)/
ende leveri(n)gen soe wai verre alst noch voe(r) scepen(en)/
come(n) es in scampno aprilis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator