SAL7392, Act: V°348.1 (604 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°348.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-09-30 by Karel Embrechts
Want jan van bolle(n)berghe ende jan bayardt/
als geleydt nae des(er) stadt recht voe(r) hue(r) wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle(n)/
den goede(n) beide have ende erve jans wile(n) de walsche/
zoe wair die gelege(n) zijn hem met janne berain vorste(r)/
alle de selve goede behoirlic hebbe(n) doen leve(re)n en(de) de wed(uw)[en]/
desselfs wile(n) jans de walsche dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voe(r) meie(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
oft zij huer d(air)tegen hadde wille(n) oppone(re)n doen besceyde(n)/
Aldair zij niet gecomp(ar)eert en is noch nyemant van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden compare(re)nde ende/
trecht voirt versuekende soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlic/
heeft gebleken bij rapporte des voirs(creven) jans berain/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydi(n)ge behoirlijck/
geschiet te zijne vo(n)nislijck gewijst hebbe(n) Wair/
de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleidde(n) niet en comp(ar)eert voe(r) den/
opstaene smeyers ende der scepen(en) datme(n) de selve/
geleidde vande(n) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht/
vande(n) voirs(creven) beleide scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno maii/
xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator