SAL7392, Act: V°351.3-R°352.1 (613 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°351.3-R°352.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
It(em) es de voirs(creven) guedi(n)ge geschiet op (con)ditie eve(n) verre de/
voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) henr(icke) tusschen dit en(de) morgen/
avont niet en betaelt en(de) voldoet alsulken xviii rinsg(ulden)/
alse bij goede ma(n)nen tussche(n) he(n) geordineert zijn voe(r)/
tvoirs(creven) recht en(de) actie den selve(n) henr(icke) bijde(n) selve(n) pete(re)n bet(aelt)/
te worde(n) voldae(n) en(de) opgeleeght dat dan en(de) in dien gevalle/
de voirs(creven) guedi(n)ge in huer selve(n) doot en(de) te nyeute zijn soude/
machteloes en(de) va(n) onweerde(n) en(de) als oft die niet en wae(r) gesciet/
/ Oec soe sal de voirs(creven) pet(er) dragen ende tot zijne(n) laste nemen/
tgelach v(er)theert binne(n) den huyse jans va(n) bouchout va(n) tussche(n)/
de twee croen(en) ende twee rinsg(ulden) Oec soude inde(n) selve(n) gevalle/
gebrec inde voirs(creven) bet(alin)ge d(er) xviii r(ins)g(ulden) wae(r) bi(n)ne(n) den tijde voirs(creven) de/
selve henr(ic) d(er) selv(er) gued(inge) niet tegenstaen(de) wed(er)staen en(de) bliven/
inde voirs(creven) goede ende recht oft die gued(inge) niet en wae(r) gesciet eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator