SAL7392, Act: V°371.2-R°372.1 (643 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°371.2-R°372.1  
Act
Date: 1499-06-06

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
Aldair voe(r) den raide vand(er) stadt gecomp(ar)eert zijn raes van/
grave(n) en(de) jan vanden veken(en) te kynne(n) geven(de) hoe zij te weten(e) raes/
borg(er)meest(er) en(de) jan raid vand(er) stadt int voirlede(n) jair wesen(de) voer/
de stadt sculde(n) en(de) stucke(n) een lange wijle tijts gevange(n) gesete(n)/
hadde(n) ind(en) hore(n) t(en) huyse symoe(n)s belle(n)s en(de) ald(air) geteert tot/
hue(re)n g(r)[o]te(n) v(er)driete en(de) ongenuechte(n) de voirs(creven) raes wel xxxviii/
dage(n) en(de) jan wel xxviii daige(n) die noch te betale(n) stonde(n)/
insgelijcx alsulk(er) wijne(n) als d(air) v(er)droncke(n) wae(re)n d(air) voe(r) de/
voirs(creven) symoen vast lange gevolcht hadde en(de) niet lang(er) tueve(n)/
en mochte(n) Bade(n) d(aer)o(m)me de selve raes en(de) jan om provisie dat/
de selve coste(n) mochte(n) wordd(en) voldoen en(de) de vorste(r) en(de) ande(r)/
die wae(re)n int v(er)legge(n) van die(n) en(de) oic vand(en) wijne aldaer/
/ verdroncke(n) daervoe(r) de voirs(creven) symoen vast langhe gevolcht hadde/
en(de) niet lang(er) tueve(n) en mochte Bade(n) d(aer)om de selve raes en(de) jan om/
provisie dat de selve coste(n) mochte(n) werdd(en) voldaen en(de) de vorste(r)/
en(de) ande(r) die wae(re)n int v(er)legge(n) van die(n) en(de) oic vande(n) wijn ald(aer)/
gedroncke(n) geconte(n)teert en(de) den rintmeeste(re)n d(aer) p(rese)nt zijnde gelast/
dat alsoe te doen(e) te voird(er) want der goed(er) ma(n)ne(n) die die hachte/
en(de) ongenuechte(n) hadd(en) moete(n) lijde(n) stuck niet en was geweest/
mair der stadt scult Ende want de(n) raidt vand(er) stadt notabelijc/
v(er)gad(er)t bevond(en) heeft de beg(er)te der voirs(creven) twee p(er)sone(n) in/
reden(en) gefundeert soe es de(n) rintmeest(er)s d(air) p(rese)nt zijnde voirt/
gelast vand(er) stadt wege(n) dat zij mette(n) voirs(creven) symoene en(de) de(n)/
ghene(n) die int v(er)legge(n) van des(er) zijn guetlijck spreke(n) ov(er)come(n)/
en(de) hue(re)n moet h(ier) af c(ri)ge(n) soud(en) het soude he(n) in rekeni(n)g(e) passe(re)n/
Actu(m) in op(idi) cor(am) ambob[(us)] burg(imagistr)[is] pynnock h(er)meys tymple borch(oven)/
buets(ele) scab(inis) vand(er) heyd(en) biest cons(iliariis) junii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator