SAL7392, Act: V°373.3-R°374.1 (648 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°373.3-R°374.1  
Act
Date: 1499-06-07

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
It(em) merten van arsschot woenen(de) te kieseke(m) heeft geloeft/
meest(ere)n gheerde van baussele ten huyse van zijnd(er)/
moeder inde coestrate te leve(re)n tussche(n) dit en(de) xiiii/
nachte(n) nae s(in)t jansdach naestc(omende) alsulke(n) appoir/
oft leene van goeden eycken(en) herden houte zond(er) fon/
als d(aer)aff hem een gelijcke gethoent es ten huyse/
des rintmeest(er)s van loeven(e) in zijne(n) cruythoff ald(aer)/
wel en(de) loffelijck gewracht Ende dat alsulck/
gelev(er)t hebben(de) en(de) gestelt opde(n) cruythoff der zelv(er)/
zijnd(er) moeder alo(m)me den selve(n) hove va(n) alsulken/
steecte alst es in srintmeest(er)s cruythoff groetten/
/ ende gelegentheit als nae de plaetsse van zijns/
moeders cruythove behoirt Ende dat gedaen zijnde/
tussche(n) dit en(de) den voirs(creven) t(er)mijn zullen zij in wed(er)sijde(n)/
nemen twee ty(m)merliede oft hout brekers hen des/
verstaende die tselve nae hue(r) beste taxe(re)n zullen/
ende prijse(n) ende wes zij bevi(n)den d(aer)aen verdient te/
wesen d(aer)aff zal meest(er) gheert merten(en) betale(n) behalve(n)/
dat hem d(aer)aen gecort zal wordde(n) eene(n) rinsg(ulden) eens/
dien m(er)ten d(aer)aff myn hebben zal ende oft merten/
zijne(n) t(er)mijn liet ov(er)gaen soe sal hij d(aer)aen v(er)bue(re)n/
twee rinsg(ulden) die meest(er) gheert [hem] myn d(aer)aff noch gheve(n)/
zal cor(am) roesme(re) burg(imagis)[tro] pi(n)nock scab(ino) borch(oven) oirbeke/
(con)s(iliariis) junii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator