SAL7392, Act: V°387.2-R°388.1 (671 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°387.2-R°388.1  
Act
Date: 1499-06-18

Transcription

2020-10-27 by Karel Embrechts
Item joes de h(er)toghe die v(er)claerde hoe dat jouffr(ouwe)/
katlijne tsh(er)togen weduwe jans wijlen pi(n)nock/
natuerlijck met hue(re)n testamente gemaict ende/
gelaten heeft kaerlen neefs neve des vors(creven) wijlen/
jans pi(n)nock buten lants sijnde de so(m)me va(n) dertich/
rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck soe [verre] deselve kaerle bi(n)ne(n)/
drie jae(re)n nae hue(r) doot weder te lande quame/
heeft gelooft hee(re)n gielijse van cortbeke p(ri)ste(r) tot/
behoeff vand(en) heylige(n)geest van sint jacops voe(r) deen/
hellicht ende ingelb(er)de egnoy tot behoeff vand(en)/
groote(n) heylige(n)geest van sinte pet(er)s te loven(e) voe(r) dand(er)/
hellicht te betalen(e) de vors(creven) dertich rinsgul(den) ter/
stont de vors(creven) drie jae(re)n te reken(en) vand(er) doot d(er)/
vors(creven) jouffr(ouwe) katlijnen geexpireert zijnde tamq(uam) ass(ecutu)[m]/
/ Op sulke conditie nochtan soe verre de vors(creven) kaerle/
binne(n) den selven tijde weder quame als voe(r) dat hem/
in dien gevalle deselve dertich rinsg(ulden) vors(creven) volghen/
zelen ende betailt worden acht(er)volgen(de) den testamente/
vors(creven) niet tegenstaen(de) dat de voirs(creven) gelufte tot behoeff/
vand(en) twee heyligegeesten voirs(creven) gesciet es cor(am) buetsel/
bouchout junii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator