SAL7392, Act: V°62.1 (134 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°62.1  
Act
Date: 1498-09-04

Transcription

2020-05-13 by Jos Jonckheer
Item der voirs(creven) m(ar)grieten van breetzijp huysvr(ouwe) jans/
vanden bossche sijn bleven ende gevallen in hue(r)/
deylinge de goede naebescreven yerst een huys ende/
hoff met eene(n) boeg(ar)de ende eene(n) dach(mael) lants d(air)aen/
liggen(de) alsoe die gelegen zijn inde p(ro)chie van/
bierbeke t(er) plaetss(en) geheeten tov(er)loe tusschen de goede/
pet(er)s van rode op deen zijde ende de h(er)strate ter/
ande(re) sub censu et iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is debit(is) p(er)solven(dis)/
ende voirtane op xxii stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck lijftochte(n)/
ten live der voirs(creven) marien smelters alle ja(r)e tald(er)heyli/
ge(n)messe vallen(de) en(de) ombegrepen voir kersmesse d(air)nae/
volgen(de) bet(aelt) te zijne q(uam)diu vixe(r)it met conditie(n) ende/
vorw(er)den (et)c(etera) prout in p(re)ceden(ti) p(ar)tif(icati)[o(n)e] Hanc quoq(ue) Et/
sat(is) prout cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator