SAL7392, Act: V°66.3-R°67.1 (145 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°66.3-R°67.1  
Act
Date: 1498-09-10

Transcription

2020-05-04 by Jos Jonckheer
Item ende aengaen(de) der haven vliegen(de) erve beruerlike/
goeden ende voirt allet gene des e(n)nige vand(en) gesuste(re)n/
uuyt crachte van testa(men)[te] oft ande(re) ghifte(n) vand(en) ouders gehadt
//
mach hebben ende die de selve gesuste(re)n oft e(n)nich/
van hen hue(re)n oud(er)s gecost moegen hebben d(air)aff/
zijn zij met malcande(re)n in wed(er)sijden bij toedoene/
en(de) ond(er)wijse van vrinden ov(er)comen dat zij d(air)aff/
soe de voirs(creven) ka(tli)[ne] t(er) eende(re) ende de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s/
inden name als voe(r) t(er) ande(re) openbairlijc met/
malcande(re)n v(er)accordeert zijn ende sulk(er) sceydi(n)ge/
en(de) deyling(e) [tsame(n)tlijc] d(air)af gemaict hebben dat elc huer(er)/
d(air)af sijn deel portie en(de) porceele(n) te he(m)w(er)t gehadt/
heeft ende alsoe dat zij d(air)aff van malcande(re)n/
allessins geco(n)tenteert v(er)nuech en(de) te vreden gestelt/
sijn ende hebben d(air) o(m)me geloeft deen dande(re)/
d(air)af nu(m)mermeer e(n)nige ae(n)sprake eysch ticht/
oft impeticie te doen(e) bij hen selven oft yeman(de)/
and(er)s in gheene(n) rechte geestel(ijc) noch werlijck/
mair hebben elc den ande(re)n van des(er) kynnissen/
en(de) quitan(cien) geloeft te rechte tegen eene(n)yegeliken/
inne te staen(e) en(de) gerecht warant te zijne prout/
cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator