SAL7392, Act: V°67.1 (148 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°67.1  
Act
Date: 1498-09-11

Transcription

2020-05-04 by Jos Jonckheer
Item bouden nijs woenen(de) te turnhout die alhier/
inde banc voe(r) meeye(r) ende scepen(en) van loeven(e) bescr(even)/
heeft pete(re)n moens poirte(r) van loeven(e) voir drie/
tijcken van twee ellen tstuck die hij hem soe hij/
seyde sculdich was om hem de leveri(n)ge d(air) af te doen(e)/
oft tegen hem inde voirs(creven) banck rechts te plegen/
heeft hem op heden inde selve banck tegen den/
voirs(creven) poirte(r) te rechte gep(rese)nteert ald(air) de selve/
poirte(r) niet gecomp(ar)eert en is noch nyema(n)t van zijne(n)/
wegen soe dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen/
smeyers vo(n)nislijc gewijst hebben geliefde den voirs(creven)/
boud(en) sijn p(rese)ntatie te doen teeken(en) dat hij dat doen/
mochte ende hadde hij voird(er) gebreck dat hij dat/
volghde aenden borg(er)meest(er) in scampno sept(embris) xi[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator