SAL7392, Act: V°81.2-R°83.1 (185 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°81.2-R°83.1  
Act
Date: 1498-10-01

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
Item vranck van gheele als meye(r) ons gened(ichs) he(re)n/
sh(er)togen van brabant ende als meye(r) vanden godshuyse/
vand(er) drie vuldich(eyt) inden langen bruel bynnen loeven(e)/
en(de) van janne blanckart van claese de kersmake(re) en(de)/
woute(re)n vanden tymple en(de) vand(er) f(ir)marien vand(en) groten/
beghijnhove te loeven(e) vranck vand(er) hofstadt als meye(r)/
sgodsh(uys) van ghempe ende jan de decke(re) als meye(r)/
sherscaps van lynden in p(rese)ntia hebben gekint dat zij/
gehadt ende ontfangen hebben vanden vier cleyn heylig(en)/
geesten te loeven(e) alsulken pontpe(n)ni(n)g(en)[te weten(e) den v[te(n)] pe(n)ni(n)ck] als allen den gronthe(re)n/
voirs(creven) en(de) elk(er) van hen competeerden en(de) toebehoirden/
uuyt saken van alsulken xii r(ins)guld(en) erff(elijc) als jouffr(ouwe)/
joha(n)ne wijlen van kersbeke huysvr(ouw) als zij leefde ar(nol)[di]/
wijle(n) kyp met hue(re)n testame(n)te gemaict en(de) gelaten/
heeft den vier cleyn heyligeeste(n) voirs(creven) te weten(e)/
elken d(aer)af drie rinsgulden(en) erff(elijc) d(aer) af t(er) causen vand(en)/
goeden nae bescr(even) onder elken der selv(er) gronthe(re)n geleg(en)/
Te weten(e) van (½) boend(er) eeussels gelegen aende b(er)g(er)strate/
ter eenre en(de) de goede pet(er)s herheyns t(er) ande(re) It(em) van (½) boend(er)/
boschs geheeten den nuwe(n) bosch tussche(n) de goede bertel(meeus)/
van maelcote op deen zijde en(de) de reysse(n)delle t(er) ande(re)/
/ en(de) den volkartsbosch ter derder zijden Item van vi/
dach(mael) boschs gelegen bijden cruyswech aende goede/
van ordingen in twee zijden comen(de) aende goede/
des godsh(uys) van gempe t(er) derder zijden It(em) noch van eene(n)/
dach(mael) boschs gelegen beneden de meesberge(n) tusschen/
de goede des heyligen geests van holsbeke in deen/
zijde ende he(re)n machiels absoloens ridd(er) t(er) andere/
comen(de) aende xiiii boende(re)n boschs bijd(en) voirs(creven) testame(n)te/
gelaten den chartroise(n) te lov(en) ter derder zijd(en) gelijc/
dese voir p(ar)ceele(n) voirs(creven) gelegen zijn inde p(ro)chie/
van holsbeke t(er) plaetss(en) onder den h(er)toge voirs(creven)/
Item van ii(½) dach(mael) eeussels gelegen te holsbeke/
aende strate d(aer) de dingbanck compt vand(er) heerlijch(eyt)/
der voirs(creven) drievuldich(eyt) in ii[e] zijden de goede/
van are(n)donck t(er) derder uuytcomen(de) opde wynge/
t(er) vierder zijd(en) Item van iii dach(mael) eeussels geheeten/
den scriecbeempt gelegen te holsbeke aende goede/
he(re)n jans sw(er)tveegers priest(er)s en(de) tduysbroeck in/
deen zijde en(de) henr(ix) scuermans en(de) henr(ix) van/
mechele(n) goede t(er) ande(re) comen(de) opde wynge t(er) derd(er) zijd(en)/
Dese voirs(creven) twee p(ar)ceelen gelegen zijn inde voirs(creven)/
p(ro)chie van holsbeke t(er) plaetss(en) geheeten inde scrieke/
ende men die houdend(de) is in erfdo(m)me vand(er) voirs(creven)/
drievuldicheyt Item van huyse en(de) hove met/
schue(re)n stallen boeg(ar)de bloke d(aer)aen liggen(de) gelege(n)/
te dutsele aende goede der kinde(re)n henr(ix) van/
willebringen in deen zijde en(de) de goede wijlen/
jans wigg(er)s t(er) ande(r) zijden ende de strate ald(aer)/
ten ande(re)n twee zijden It(em) van i dach(mael) lants belege(n)/
onder den quaelborre aende goede jans van gheele/
in den zijde en(de) de wynters goede t(er) ande(r) zijden/
de goede jans sgouwers kynde(re) t(er) derder en(de) den quael/
borre t(er) vierd(er) zijd(en) Item van i stuck driesch gelege(n)/
boven de delle aende goede henr(ix) mottijns geheete(n)/
/ heyberchs t(er) eend(er) zijden ende jans sgouwers kinde(re)/
voirs(creven) t(er) ande(r) zijden uuytcomen(de) aenden driesch/
dair den wech op gheet t(er) derder zijden It(em) van/
i stuck boschs geheeten den prijsberch gelegen/
aende goede jans vand(en) scrieke natuerlijcx zone/
henr(ix) vand(en) scrieke in deen zijde en(de) de goede/
machiels goethuys en(de) m(ar)grieten herheyns ende/
jans wynt(er)s kinde(re) t(er) ande(r) zijd(en) comen(de) aende/
strate metter derder zijden It(em) van i stuck elsen/
boschs gelegen aend(en) zeg(er)s berch aende strate in/
beyde zijden Item van i stuck boschs geheeten/
den zeg(er)sberch aende goede sgodsh(uys) van ghempe/
t(er) eende(r) ende den seg(er)sberch voirs(creven) t(er) ande(re) It(em)/
van i stuck boschs gelegen opde houtstrate aende/
selve strate in deen zijde en(de) de goede van gempe/
t(er) and(er) zijden Item van i stucxken boschs gelege(n)/
inde delle aende goede sgodsh(uys) van gempe t(er)/
eende(r) en(de) jans lavarts kynde(re) en(de) hue(r) erfg(enamen)/
t(er) ande(re) It(em) van iii dach(mael) beempts gelegen inde/
vloeghbeemde aende goede der kinde(re)n jans wijle(n)/
reers in twee zijden Item van eene(n) stuck/
lants geheeten dblock aende goede der kinde(re)n/
van willebringen in twee zijden ende den/
kinde(re)n arnts blanckart in twee ande(r) zijd(en)/
Item van drie vie(re)ndeelen lants d(aer) neven/
gelegen aende goede der voirs(creven) kinde(re)n arts/
blanck(art) t(er) eende(r) ende de goede jasp(er)s/
peels t(er) ande(re) gelijc men dese voirs(creven) goede houden(de)/
is in erfdo(m)me van janne blanckart voirs(creven) en(de) gelegen/
zijn soe onder duetsele soe onder holsbeke It(em) van/
eene(n) boend(er) lants gelegen inde ma(n)delartshoeve aende/
goede joes wigg(er)s der kinde(re)n henr(ix) van willebri(n)g(en)/
en(de) wynt(er)s goede in deen zijde en(de) de goede lijsbetthen/
stocmans ende jans truydens ter ande(re) Item van/
/ twee stucken lants houden(de) tsame(n) (½) boender d(aer) aff/
deen gelegen is aende goede jans truydens voirs(creven)/
in deen zijde en(de) jans vand(en) hove t(er) ande(re) ende dand(er)/
stuck tussche(n) [vacat] vand(en) scrieke in deen zijde/
en(de) jan volgel t(er) ande(r) zijd(en) ende gelijc men dese/
voirs(creven) goede ten erfdo(m)me houden(de) is vand(en) voirs(creven)/
claese de kersmake(re) en(de) woute(re)n vand(en) tymple/
en(de) gelegen zijn te duetsele voirs(creven) Item van eene(n)/
boend(er) lants dat roelofs van redingen was aende/
goede wijlen jans wijlen vanden scrieke nu d(er)/
erfg(enamen) pet(er)s vand(en) berge t(er) eende(r) en(de) de strate te/
loeven(e) w(er)t gaende t(er) ande(re) gelijc men dat houden(de)/
is vanden f(ir)marien vand(en) grote(n) beghijnhove te/
loeven(e) ende gelegen is onder duetsele voirs(creven) It(em)/
van i stucke eeussels geheeten den maelcoet driesch/
aende strate met twee zijden henr(ix) herheyns t(er)/
derder ende jan blanck(art) smet en(de) claes ghiel(is) t(er) vierd(er)/
zijd(en) It(em) van i stuck eeussels geheete(n) de zursele(re)/
aende goede henr(ix) vand(en) bossche mett(er) eend(er)/
zijden henr(ix) henr(ix) van ermbeghe(m) t(er) ande(re) ende/
der kinde(re)n henr(ix) wijlen van boene(n)rode t(er) derder/
Item van eene(n) stuck boschs opde haeghma(n)sheyde/
aende goede henr(ix) mottijns al(ia)s heyberchs voirs(creven)/
in twee zijden It(em) van eene(n) stuck boschs gelege(n)/
opden delle(n)putte inde blochoeve aende goede/
henr(ix) mottijns al(ia)s heyberchs voirs(creven) t(er) eende(r) ende/
der kinde(re)n jans reers t(er) ande(re) gelijc dese voirs(creven)/
goede in erfdo(m)me gehouden wordden vand(en) godsh(uyse)/
van ghempe voirs(creven) gelijc dese voirs(creven) goede onder/
de voirs(creven) h(er)lijch(eyt) jans blanckart claes de kersmake(re)/
en(de) wout(er)s vand(en) tymple de f(ir)marie en(de) van ghe(m)pe/
gelegen al tsamen ter banck comen inden vrijhoff/
van dutsele It(em) van drie dach(mael) lants soe heyden/
gelegen opde g(r)[o]te chaestinghe aende goede van/
/ gempe t(er) eend(er) zijden ende der kinde(re)n jans truyde(n)s/
nijssone en(de) jans roesele(re) t(er) ande(re) Item van eenen/
stuck lants soe heyden t(er) selv(er) plaetssen aende goede/
van bethleem aen deen zijde en(de) steve(n)s van gheele/
kinde(re) t(er) ande(r) zijd(en) It(em) van i stuck lants opt selve/
velt gelegen aende goede der zielmessen van/
lynden t(er) eend(er) ende henr(ix) vanden bossche goede t(er)/
ande(r) zijd(en) gelijc men dese goede houden(de) is in erfdo(m)me/
vanden h(er)scape vander lynden voirs(creven) en(de) gelegen zijn/
inden dorpe van lynden promitt(entes) null(atenus) alloqui/
sed sat(is) prout cor(am) buets(ele) bouchout octobr(is) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
H(ier)af en salmen/
den heylig(en)geest/
van s(in)[te] g(er)trud(en)/
gheen behulp/
doen ten zij d(at)/
hij betale vra(n)ck(en)/
van gheele/
noch lxvi st(uvers)/
eens
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1499-06-03

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) vra(n)ck/
van gele heeft/
bekint vand(en) heylige(n)/
geest van s(in)[te]/
g(er)trud(en) onf(angen) te hebben(e) de voirs(creven) lxvi st(uvers) eens junii t(er)cia a(nn)[o] xciv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 3
Date: 1621-11-29

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
de quiten(en) van drije/
gulden erffel(ic)/
ged(a)en bij br(ueder) guillii/
timmermans op/
die v(a)n s(in)[te] michiels/
h(abetu)r (novemb)bris xxix ibri/
in hac camera
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 4

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
Item de quiten(en) v(a)n gel(ijcke)/
drije guldens erffe/
lijck ged(ae)n aen die/
v(a)n s(in)[te] michiels [quintens]/
h(abetu)r eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 5

Transcription

2020-11-11 by Karel Embrechts
It(e)m de quitan(cie) v(a)n gel(ijcke)/
drije r(ins) erffel(ijc)/
ged(ae)n bijd(en) v(or)s(creven) timmermans/
aen(den) heijligengeest/
v(a)n s(in)[te] michiels/
novembris xv/
1613 in primi?
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator