SAL7393, Act: R°120.2 (222 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°120.2  
Act
Date: 1499-10-23

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
It(em) jan boene meye(r) van he(re)nt als borghe m(ar)griete(n)/
oliviers heeft v(er)antwerdt alsulke(n) goede als her jan/
bake p(ri)este(r) ende zijn medepleg(er)s beslagen hebben/
der selv(er) m(ar)griete(n) toebehoe(re)nde ende geloeft met rechte/
inne te staene ende te voldoene al tghene dat deselve/
h(er) jan en(de) sijn medepleg(er)s uuyt saken van dien der selv(er)/
m(ar)griete(n) oft hue(re)n beco(m)merden goeden sal co(n)nen met/
rechte afgewi(n)nen voe(r) den raide vand(er) stadt oft voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) ende d(air)op heeft hij de/
selve beco(m)merde goede ontslagen ende geloeft d(air)aff/
te daghe ende te rechte te comen(e) ende tgewijsde te/
voldoene cor(am) assche sub(stitu)[to] et scabinis p(re)dict(is) oct(obris) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt