SAL7393, Act: R°167.1 (309 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°167.1  
Act
, eerste 8 lijnen in latijn
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-16 by helga peeters
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovan(iensibus) adduxit m(a)g(ist)r(u)m/
barth(olomeum) boeyen t(am)q(uam) p(ro)cu(r)atore(m) legatorior(um) do(m)icelli joh(ann)is/
quond(am) ex lyemi(n)gen ad o(m)nia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)d(itaria) will(el)mi ts(er)claes ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra/
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)s(ionibus) do(m)ib(us)/
curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)ce(n)sa/
redd(itibus) et suis p(er)t(inentibus) univ(er)s(is) pro c(er)tis recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus)/
c(on)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequit(ur) in/
hec verba Wij goirt h(er)meys en(de) lod(ewijck) baets scepen(en)/
der stad van loeven(en) doen condt ende kynlijc dat/
op heden datu(m) van des(en) voir ons comen zijn de/
eerwerdige en(de) voirsienige p(er)sone(n) naebescreven/
Te weten(e) hee(re) en(de) meest(er) claes hellis meest(er)/
inder godsh(eyt) h(er) mach(iel) absoloens inden name vand(en)/
groten gasthuyse bynne(n) des(er) stadt hee(re) en(de) meest(er)/
jan mo(n)tib(us) insgel(ijckx) meest(er) inder godh(eyt) meest(er) lottijn/
viruli h(er) willem puttart inden name der fabrike(n) van/
sinte pet(er)s meest(er) pet(er) vand(er) heyden jan van bouch(out)/
adam van cav(er)chon jan van rosme(re) meest(er)s vand(en)/
sac(ra)me(n)te s(in)[te] pet(er)s h(er) jan vand(er) h(er)bruggen cureyt/
van wespelair henrick van breetzijp (christ)iaen de/
coni(n)ck kercmeest(er)s ald(air) en(de) daneel van ov(er)beke/
heyligeestmeest(er) t(er) selver plaetssen meest(er) barth(olomeeus)/
kyp inde(n) name van zijne(n) vader en(de) math(ijs) uuyte(n)/
lyemi(n)gen als legatar(is) jans wijlen uute(n) lyemi(n)gen/
bij reden(en) van hondert xii goud(en) gulden(en) erff(elijck) hen/
en(de) elken van hen voe(r) huer p(ar)t en(de) portie inder selv(er)/
rinte(n) gelaten bij testame(n)te desselfs wijle(n) jans nae/
uutwijsen(e) der behoeften d(air)af zijnde die hij hadde/
en(de) houden(de) was opde goede en(de) heerlijch(eit) vande(n)/
bruggen gelegen terps quaderebbe (et)c(etera) gelijc de br(ieven)/
vand(er) selver rinten d(air) van wesen(de) dat oic uutwijse(n)/
t(er) eend(ere) ende willem ts(er)claes als hee(re) en(de) p(ro)p(ri)etar(is)/
vand(en) selve(n) goed(en) t(er) ander zijd(en) Et ulteri(us) p(ro)ut/
h(abetu)r nove(m)br(is) xv libro xcvi et h(ab)uit que(re)las hiis/
int(er)fuerunt lyefkenrode zedele(re) dece(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt