SAL7393, Act: R°174.4-V°174.1 (323 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°174.4-V°174.1  
Act
Date: 1499-12-09

Transcription

2019-11-30 by helga peeters
Allen den ghenen dat hee(re) en(de) meest(er) jasparde/
leodio doctoir in medicijne(n) meest(er) reynier van
//
liefkenrode nut(er)tijt scepen(e) te loeven(en) en(de) meest(er)/
barth(olomeeus) kyp secretar(is) der selver stadt als executue(re)n/
vand(en) testame(n)te en(de) ut(er)sten wille vrouwe(n) m(ar)grieten/
wijlen van herlair wed(uwe) he(re)n jans wijlen van s(in)[te]/
goricx in p(rese)ntia hebben geconst(itueert) joh(ann)ese neelsijns/
wijlen diene(r) m(ijns) vr(ouwe) voirs(creven) steven(e) gosseal meeste(re)n/
pete(re)n van hoirne joh(ann)ese de arboe(re) jacoppe de/
capella willem(me) van leefdale en(de) henr(icke) van/
raveschote aut Alle der voirs(creven) executien saken/
alle hue(r) jairgulden sculden (et)c(etera) Te verwae(r)en (et)c(etera)/
in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] quoad p(ri)mo dict(os)/
joh(ann)em et stephanu(m) gosseal du(m)taxat p(ro)mitt(entes)/
rat(um) executorio no(m)i(n)e ac ex p(ar)te dicte executionis/
salvo iusto calculo cor(am) zedele(re) rosme(re) decembr(is)/
ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt