SAL7393, Act: R°202.2 (371 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°202.2  
Act
Date: 1500-01-09

Transcription

2019-08-21 by helga peeters
Want arnoldus van vroenhoven als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve arnts vand(en) broecke geheeten kempene(re)/
zijns wynne(n) soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven)/
van des(er) stad gescreven aenden meye(r) van vilvoirde(n)/
oft zijne(n) stadhoude(r) terps alle de selve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n ende den selven arnde dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft hij he(m) d(air)tegen/
hadde wille(n) oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten daige/
van rechte d(air) toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es/
noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wege(n) [den geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)] soe v(er)re dat scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc gebleke(n)/
heeft bij rappoirte jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit geschiet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van sijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de)/
leveringen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno januarii ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt