SAL7393, Act: R°243.1 (420 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°243.1  
Act
Date: 1500-02-04

Transcription

2019-11-16 by helga peeters
Item meest(er) gielijs [vacat] smet des(er) stadt meest(er)/
heeft geloeft janne gheerma(n)s zesse rinsg(ulden) en(de) vier/
stuv(er)s te betalen(e) half te groot vastelavont naistc(omende)/
ende tsurplus xiiii nachten voir sinxen(en) d(air)nae volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met cond(icien) oft hij den yersten t(er)mijn/
liet ov(er)gaen sonder bet(alen) dat dan al gevallen sal/
zijn cor(am) buetsele burg(imagis)[tro] febr(uarii) quarta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt