SAL7393, Act: R°245.3 (429 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°245.3  
Act
Date: 1500-02-06

Transcription

2019-11-16 by helga peeters
Item vranck trybout aenlegge(r) in deen zijde en(de) jan/
sanders inden name en(de) als p(ro)cur(eur) zijnd(er) moeder weduwe(n)/
lambrechts wijlen sanders in dande(re) hebben in wed(er)sijden/
dach van thoene genomen d(air) zij met vo(n)nisse toe gewesen/
zijn op van in donderdage naistc(omende) over xiiii nachten/
te mistijde naistc(omende) in scampno febr(uarii) viii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt