SAL7393, Act: R°289.1-V°289.1 (477 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°289.1-V°289.1  
Act
Date: 1500-03-03

Transcription

2020-03-13 by helga peeters
Eene deylinge gemaict zijnde tusschen henr(ick) beghints/
sone wijlen henricx in deen zijde he(re)n janne thiele(n)s/
prieste(r) sone wijlen jans thiele(n)s dien hij hadde/
van m(ar)grieten wijlen beghints sijnd(er) huysvr(ouwe) sust(er)/
als zij leefde des voirs(creven) henr(icx) t(er) ande(re) katlijnen/
beghints sust(er) der selver gebruede(re)n ter derder/
g(er)trud(en) beghints oec sust(er) der selver gebruede(re)n/
en(de) sust(er) t(er) vierd(er) zwanen beghints oec sust(er) der/
selver gebruede(re)n ende zuste(re)n t(er) vijfst(er) ende bruede(re)n/
janne collart brueder familier des godsh(uys) van/
tsh(er)togendale inden name ende van wegen/
sust(er) a(n)nen beghints sust(er) der selv(er) gebruede(re)n en(de)/
zuste(re)n gep(ro)fessijt inden selven godshuyse t(er) vierder vi[ter]/
zijd(en) Op en(de) vanden erfrinten en(de) erfpachten/
h(ier)nae bescreven hen bleve(n) en(de) v(er)storven bijd(er)/
doot ende aflivich(eit) pet(er)s wijlen beghints brueder/
als hij leefde der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) suste(re)n/
beghints de welke opten xii[te(n)] dach van april/
a(n)no xcvii voir paesschen aengedeilt wa(r)en/
willem(me) van assche als lieuten(ant) smeyers van loven(e)/
d(air)over staende van heerheyd(en) inden name en(de)/
tot behoef desselfs pet(er)s [beghints] doen buyten lants/
wesende soe p(ar)tijen doen mey(n)den ende soe hij zund(er)t/
t(er) kennessen comen es omtr(int) thien ja(r)en d(air)te/
voe(re)n aflivich gewordden zijnde Te weten(e) yerst/
vand(en) hellicht van zesse pet(er)s erffelijc op seke(re)/
goede ende ond(er)pande wijle(n) daneels vander/
rivie(re)n nu laur(eys) arts gelegen te thielt It(em)/
vand(en) xxxvi st(uvers) erffel(ijc) uten thien croenen erff(elijc)/
staende opde stadt van loeven(e) It(em) vanden/
twintich stuv(er)s erff(elijc) op huys en(de) hoff metten toebeh(oirten)/
jans wijlen dillen pelsmakers gelegen inde/
borchstrate ende van eene(n) halst(er) corens erff(elijc)/
op seke(re) goede der kynde(re)n van opthielt gelege(n)/
te thielt te deylen
//
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven)/
henr(icke) beghints in zijn deilinge ierst xv st(uvers)/
erff(elijc) uut en(de) vander voirs(creven) hellicht der voirs(creven) zesse/
pet(er)s erffel(ijc) It(em) noch vier stuv(er)s erffelijc uuyt/
en(de) vanden voirs(creven) xxxvi stuv(er)s erff(elijc) vanden/
thien crone(n) erffel(ijc) opde stadt van loeven(e) hanc/
quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut cor(am) zedele(re) hubr(echts) m(ar)cii t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt