SAL7393, Act: R°333.3-R°334.1 (551 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°333.3-R°334.1  
Act
Date: 1500-03-31

Transcription

2020-07-07 by helga peeters
Opt versueck dat arnoldus van vroenhove(n)/
als procur(eur) m(ijns) vr(ouwe) van bloys ende der executue(re)n
//
he(re)n jans wijlen van bloys ridd(er)s huers mans/
salig(er) gedachte(n) op heden gedaen heeft inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(e) acht(er)/
volgen(de) den vo(n)nisse gewesen xiiii m(ar)tii lestled(en)/
inde selve banck tegen den procur(eur) van he(re)n/
lod(ewijck) pi(n)nock ridde(r) meye(r) van loeven(e) int(er)ve/
nie(re)nde voe(r) zijn borgen dair op de voirs(creven)/
ar(nol)d(us) inde(n) name als voe(r) proceerd(er)t om tselve/
vold(aen) te wordd(en) te weten(e) soe v(er)re de selve/
procur(eur) van mijne(n) hee(re) de meye(r) niet nairde(r) en/
antwerde dat hem de gelev(er)de goede joncke(re)n/
yweins van corte(n)back die he(m) gelev(er)t wa(r)en/
inder mate(n) tvoirs(creven) vo(n)nisse nairder v(er)clairt/
vo(n)nisselijck toegevuecht en(de) aengewijst wordd(en)/
om zijn gebreken d(air)aen te verhalen dair tegen/
de selve procur(eur) te weten(e) willem van lele/
beg(er)de tot zijne(n) v(er)antwerden(e) zeke(r) uuytstel/
en(de) dach van rekeni(n)g(en) van acht daigen/
nae dat mijn hee(re) de meye(r) selve alh(ier) come(n)/
soude zij(n) op dwelck de voirs(creven) ar(nol)[d(us)] inde(n) name als voe(r) replice(re)nde sustineerde/
de (contra)rie hoopen(de) ov(er)mits den voirg(eruerde) vo(n)niss(e)/
voirs(creven) d(at) hij d(air)toe gheene(n) voirde(re)n dach hebbe(n)/
en soude gem(er)ct oick dat hij gheene(n) last/
en hadde in e(n)nich voird(er) uuytstel te conse(n)te(re)n/
den voirs(creven) willem(me) van leefd(ale) als procur(eur)/
voirs(creven) inde contrarie p(er)siste(re)nde soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(e) d(air)op gemaent bijd(en)/
meye(r) vo(n)nislijck gewijst hebbe(n) dat de/
procur(eur)van mijne(n) hee(re) den meye(r) int(er)venie(re)nde/
voir zij(n) [borgen] voirs(creven) rekeni(n)g(en) noch eene(n) dach van/
rekeni(n)g(en) van acht daigen naistcomende
//
hebben sal een voir al in scampno cor(am)/
om(n)ibus scab(inis) martii ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt