SAL7393, Act: R°339.3-V°339.1 (562 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°339.3-V°339.1  
Act
Date: 1500-04-04

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Item claes van tymple(re)n wynne m(ijns) he(re)n van/
chantrain heeft acht(er)volgen(de) den scepen(en) vo(n)nisse/
van loeven(e) dach genome(n) op van hed(en) ov(er) acht/
daigen om tantwerden(e) op alsulk(en) aensprake
//
als pet(er) debecke(re) gedaen heeft op he(m) van restituc(ien)/
van geleenden pe(n)ni(n)gen ende den coope van eene(n)/
stalen(en) boghe mette(n) getuyghe van vier pet(er)s d(air)af/
van al de voirs(creven) pet(er) den selve(n) clase den eedt/
gedeilt heeft den welk(en) pet(er) he(m) alsoe geconse(n)teert/
heeft in scampno ap(ri)lis iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt