SAL7393, Act: R°357.2 (595 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°357.2  
Act
Date: 1500-04-30

Transcription

2020-09-17 by helga peeters
Item arnoldus van vroenhoven als procur(eur) vr(ouwe)/
katlijnen van oppendorp wed(uwe) he(re)n jans wijlen/
van bloys die als poirt(er)sse hadde doen afscrive(n)/
met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen den meye(r) van/
ned(er)lynthe(r) oft zijne(n) stadhoude(r) alsulken onge/
bruyck als daniel vand(er) rivie(re)n doende was/
janne laureys huerlinck m(ijns) vr(ouwe) voirs(creven) aen eene(n)/
beempt ald(air) gelegen die de selve jan van huer/
in hueri(n)g(en) nu t(er)tijt houden(de) es en(de) den voirs(creven)/
daniele dach van rechte doen besched(en) alh(ier)/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
op heden bij continuat(ien) dienen(de) heeft hem/
op hede(n) inde voirs(creven) banck te rechte gep(rese)n/
teert tegen den voirs(creven) daniele niet gecomp(ar)eert/
en es noch nyema(n)t van zijne(n) wegen in/
scampno ap(ri)lis ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt