SAL7393, Act: R°368.2 (615 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°368.2  
Act
Date: 1500-05-08

Transcription

2020-10-14 by helga peeters
It(em) de voirs(creven) her jan garot p(ri)oer van bierbeke/
in p(rese)ntia heeft uutgeg(even) en(de) bekint uutgeg(even) te hebbe(n)/
den voirs(creven) joese va(n) ov(er)beke meye(r) va(n) bierbeke/
die tege(n) hem bekint [heeft] genome(n) te hebben(e) de(n) wolle/
thiende en(de) de la(m)men thiende(n) va(n) bierbeke/
der voirs(creven) p(ri)oerscap toebehoer(en)de te houde(n) en(de) te/
hebbene van p(ri)ma maii lestled(en) eene(n) t(er)mijn van/
xii ja(r)en lanc due(re)nde deen nae dand(er) zond(er)/
middel v(er)volg(ende) elx jairs dae(re)nbi(n)nen om/
ende voe(r) vive(n)twintich rinsg(ulden) te xx st(uvers) tstuck/
jairl(ijx) s(in)t jans(mis)se baptiste(n) te betalen(e) d(air)aff den/
yerste(n) valdach zijn sal s(in)t jans(mis)se naistc(omende)/
ende behoudelijck dat [de scape(n)] des p(ri)oers hoff va(n) bierbeke/
vry sijn sal d(air)aff e(n)nige thiende te betalene/
It(em) es oic bevorw(er)t dat de voirs(creven) joes den voirs(creven) m(ijn)/
hee(re) den p(ri)oer jairlijx betale(n) sal een vet te/
bierbeke kermesse oft alst m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal een/
vet lam jairlijx d(en) t(er)mijn due(re)nde quoli(bet)/
ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt