SAL7393, Act: R°42.2 (76 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°42.2  
Act
Date: 1499-08-08

Transcription

2018-11-29 by helga peeters
Item de voirs(creven) pet(er) de briede(re) heeft geloeft/
m(ijn) hee(re) van p(er)cke voirs(creven) te co(n)tente(re)n en(de) te v(er)nuegen/
van allen alsulcken resten en(de) acht(er)stellen van greyne/
beloepen(de) o(m)trint hondert en(de) lxxxii mudde(n) rogs/
en(de) omtr(int) van xxxi mudden even(en) als hij hem van/
voirleden(en) pechtingen sculdich es t(er) goed(er) rekeni(n)g(en)/
t(er) manissen van m(ijn) hee(re) te betalen(e) conse(n)te(re)nde/
de selve pet(er) dat mijn hee(re) oft zijn p(ro)cur(eur) van/
zijne(n) wegen he(r) hier voe(r) en(de) oick voe(r) [tgeheel] tvoldoen/
van des(en) voirs(creven) pechtingen sal moegen t(er) stont/
doen leyden alst hem gelieft tot allen zijne(n) goed(en)/
niet tegenstaen(de) dat de t(er)mijne(n) d(aer)af alnoch niet/
v(er)schenen en zijn cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt