SAL7393, Akte: R°69.3-V°69.1 (121 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°69.3-V°69.1  
Act
Datum: 1499-09-06

Transcriptie

2019-01-04 door helga peeters
Want jan vand(en) heetvelde als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen/
den goed(en) beyde have en(de) erve vrancx wijle(n) hoelma(n)s/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er)/
stadt gescreven aenden meye(r) van werchte(r) oft zijne(n)/
stadthoude(r) alle de selve goede behoirl(ijck) heeft doen leve(re)n/
en(de) laur(eys) hoelma(n)s en(de) ja(n)ne hoelmans g(eer)tssone dach van/
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loeven(en) doen besceyd(en) oft zij he(n) d(air)tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige van rechte d(air)/
toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert en(de) zijn noch p(ro)cur(ator) van hue(re)n/
wegen den voirs(creven) geleidde(n) co(m)p(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueke(nde)/
soe v(er)re dat de scep(enen) van loev(en) t(er) maniss(en) smeyer(s) nae dat/
behoirl(ijck) gebleke(n) heeft bij rapporte jans driedoens des(er) stad/
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben
//
vo(n)nislijc wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet/
en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en)/
datme(n) den selven vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleide scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst noch voir/
ons come(n) is in scampno septembr(is) vi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt